ProktoMed.pl-choroby odbytu
poniedziałek, 22 lipca 2024
proktoMed.pl


Czym jest szczelina odbytu?

Szczelina odbytu jest to linijny ubytek w błonie śluzowej kanału odbytu zlokalizowany na odcinku od brzegu odbytu, do linii grzebieniastej ok 1-1,5 cm.

Najczęściej występuje u osób w młodym i średnim wieku. Chorzy ze szczelina odbytu stanowia od 6-15% pacjentów w gabinetach proktologicznych i ok. 10% leczonych w grupie chorych z chorobami jelita grubego. szczelina

Szczelina jako linijne pęknięcie anodermy dotyczy:

  • tylnej linii środkowej - w 75%,
  • przedniej linii środkowej w 15%
  • 10% chorych występują oba typy szczelin.

Zgłoś się do lekarza, a najlepiej chirurga proktologa.

Podział i klasyfikacja

Szczeliny dzielimy na:

  1. Ostra szczelina - jest powierzchownym uszkodzeniem błony sluzowej
  2. Przewlekła szczelina - "stara" szczelina odbytu, szczelina przewlekła to szczelina, która nie zagoiła się w okresie 6 tyg., a w dnie są widoczne wlókna miesnia zwieracza wewnetrznego biegnące poprzecznie o twardych brzegach. Często szczelinie przewleklej towarzysza inne zmiany chorobowe okolo odbytnicze jak przeroste brodawki skórne, klykciny, przetoka przerosnieta i stwardniala krypta odbytowa, choroba hemoroidalna, zwlóknienie zwieracza wewnetrznego, zwezenie odbytu.

Przyczyny powstawania szczelin odbytu

Przyczyny powstawania szczeliny są wielorakie, a mianowicie:

  1. zapalenie gruczołów odbytowych zlokalizowanych w dnie krypt,
  2. częste epizody uporczywych zaparć, wydalanie twardych mas kałowych,
  3. słabsze podparcie tylnej części kanału odbytu i mięśnia zwieracza wewnętrznego przez mięsień zwieracz zewnętrzny.

Współcześnie przyjmuje się że szczelina odbytu powstaje w wyniku upośledzonego przepływu krwi w okolicy anodermalnej, a szczególnie w tylnej okolicy odbytu, co zwiększa napięcie mięśnia zwieracza wewnętrznego.

Zwieracz wewnętrzny odpowiada w 55-85% za poziom ciśnienia spoczynkowego w kanale odbytu. Nadmierny skurcz tego zwieracza, niekiedy brak relaksacji, zaburzenia odruchu hamowania odbytniczo-odbytowego prowadzą do zwiększonego ciśnienia spoczynkowego kanale odbytu.

U chorych ze szczeliną odbytu maksymalne ciśnienie spoczynkowe wynosi około 120 mmHg w porównaniu z 70 mmHg u zdrowych. Powoduje to zmniejszenie przepływu krwi okolicy anodermalnej. Tzw. teoria niedokrwienna powstawania szczeliny odbytu jest aktualnie najbardziej udokumentowana Przepływ krwi przez mikronaczynia w okolicy odbytu jest znamiennie niższy u pacjentów ze szczeliną odbytu.

Na dzień dzisiejszy dwa czynniki odgrywają podstawową rolę w powstawaniu szczeliny: mechaniczny uraz błony śluzowej kanału odbytu (zaparcia w 25%, biegunka) oraz niedokrwienie w odwodowej części kanału odbytu w następstwie wzmożonego ciśnienia w kanale odbytu i wzmożonego napięcia zwieracza wewnętrznego. Wiedza w tym zakresię pozwala na planowanie leczenia.

www.proktoMed.pl :: 2007 - 2024
autor © copyright